Účťáci.cz • Vedení účetních knih a evidencí
 • Kontrola úhrad faktur
 • Vystavení faktur dle podkladů
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Zpracování daňových přiznání
 • Daňová evidence dokladů
 • Knihy a deníky
 • Roční účetní závěrky
 • Daňové přiznání
 • Přehledy pro ČSSZ a ZP
 • Průběžné daňové poradenství
 • Zpracování stanovisek, doporučení
 • Poradenství v oblasti „Švarcsystému“
 • Zastupování klienta před správcem daně
 • Daňové analýzy, optimalizace
 • Kompletní zpracování mezd
 • Vedení personální agendy
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zastupování na úřadech při kontrolách